0
Your Cart
Типичен анализ: % W /V g / L
Сяра (S) 5.9 59
Цинк (Zn) 12.5 125

Zink Х-tra  е аминокиселинен хелат, извлечен от Цинков сулфат и смесен с  Fulvic Acid, ензими, органични комплексообразуватели и натурални растителни екстракти. Осигурява Цинк с ниско рН, който е напълно усвоим и достъпен. Цинкът е от съществено значение за здравословния растеж на растенията, което способства за увеличаване на добива и приходите. Използва се в ниски дози.

Zink Х-tra  в разфасовки от 1л.

Цинкът :

– Участва в образуването  и действието на хлорофила.

– Участва при функционирането на няколко ензима и растежния хормон – Auxin.

– Участва в образуването на нишестето и правилното развитие на корена.

– Играе важна роля при цъфтежа и образуването на плода.

– Е от съществено значение  за семеобразуването  и узряването.

Общи инструкции:

• Zinc X-tra е листен спрей за памук, зеленчуци, овошки и други култури, които имат нужда от допълнителен цинк. Може да бъде използван и почвено.

• Zinc X-tra има по-ниско  рН  в сравнение с други цинкови разтвори, което подобрява неговата ефективност при листно приложение.

• Zinc X-tra съдържа цинк в количества, които биха били прекомерни за някои култури. За  консултации се свържете с Би енд Би Агро ЕООД.

• Zinc X-tra се смесва добре с повечето химикали, но ВИНАГИ ПРАВЕТЕ ТЕСТ  ЗА СЪВМЕСТИМОСТ.

 Вода  минимум 6л./дка с наземна техника и мнимум 2л./дка с летателна техника .

УСЛОВИЯ ЗА ПРОДАЖБА: Би енд Би Агро ЕООД не носи отговорност за каквито и да е загуби, наранявания или щети, независимо от причината по която  произтичат, независимо дали поради небрежност или по друг начин свързан  с продажбата, доставката, употребата или приложението на този продукт. Доставката на този продукт е при изричното условие, че купувачът не разчита на уменията и знанията на Би енд Би Агро ЕООД или на преценка за закупуването или използването му.  Всяко лице, което решава да използва този продукт, прави това на своя собствена отговорност. Никой представител на Би енд Би Агро ЕООД няма право да променя тези условия.