0
Your Cart

Универсална тревна смес – Soleggiato – тревна смес за слънчеви терени с норма на разпръскване 25-30 грама на квадратен метър.

Съдържание: 45% Английски райграс, 25 % Червена власатка, 15 % Обикновена ливадна, 10% Обикновена полевица, 5 % Овча власатка