0
Your Cart

Универсална тревна смес с норма на разпръскване 25-30 грама на квадратен метър.

Съдържание: 60% Английски райграс, 35 % Червена власатка, 5 % Ливадна метлица