0
Your Cart

Универсална тревна смес  Calpestabile – тревна смес за слънчеви терени с норма на разпръскване 25-30 грама на квадратен метър.

Съдържание: 30% Английски райграс, 50% Трастиковидна власатка, 5% Обикновена ливана, 15% Ливадна метлица