0
Your Cart
  • ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ТРЕВНА СМЕС : ЗА СПОРТНИ ТЕРЕНИ
  • РАЗФАСОВКА НА ТРЕВНА СМЕС : 9.000 kg
  • ПЛОЩ ЗА ЗАСЯВАНЕ : 360.00 m²

SPORT HOT – Тревна смеска за спорт и слънце

Тревна смеска предназначена за озеленяване на терени устойчиви на отъпкване и изхабяване и същевременно без възможност за адекватно поливане. Комбинация от култивари на силно сухоустойчиви видове житни треви. Използва се за изграждане и затревяване на интензивно натоварени тревни терени – обществени и промищлени зелени площи, паркове и лесопаркове, детски площадки, при озеленяване на детски градини и училища, частни дворове, вили, хотели и ресторанти, стадиони и спортни терени без поливни системи.

SPORT HOT е трева заинтензивно натоварени тревни терени. За сухи и припечни терени. Добре се развива в глинести и песъкливо-глинести почви. Подходяща за реконструкция.

Препоръчителна посевна норма: 1 кг. / 25-30 кв.м

Разфасовка: 7,5 кг. / чувал