Проектиране и озеленяване на зелени площи

Пректиране на даден обект следва няколко стъпки:
Първоначално проучване- посещение на място, заснемане на обекта , на съшествуващи сгради,
растителност и комуникации, запознаване с желанието на клиента.
Изработване на идеен проект в кото са включени предпочитанията на клиента, наши
предложениия за растения, технологии, методи за оптимално подържане на бъдещия двор.
Изработва се първоначална количествено стойностна сметка за растенията, затревяването,
мулчираните повърхности и др.
Съгласуване с Клиента, до пъстигане на пълно удовлетворение.
Дендрологичен проект- с окончателно посочване на видовия състав на растенията / дървета,
храсти, цветя /, тяхната големина и възраст, тяхното разположения с отстояния , тревни площи,
алпинеуми.
При изискване от страна на клиента се изготвят и Проект за вертикално планиране,
Трасиронъчен план, Посадъчен чертеж
След окончателно удобрение от Клиента са престъпва към озеленяване на зелените площи.
Тук са следните мероприятия:Подготовка на терена, заравняване, почистване, извозване на
отпъдъците, моделиране на терен при нужда. Засаждане на растителност, укрупване на
растенията, Затревяване със тревна смеска или тревен чим.Проектиране и изпълнение на автоматизирани поливни системи

Редовното поливане осигурява оптимално развитие на растителността и тревните площи
Наличието на поливна система има основно значение за добрата поддръжка и развитие на
Вашата градина. Равномерното поливане и точната дозировка на вода е много важна за
градината да изглижда добре, особено през горещите месеци.
След посещение на място и запознаване с терена , в кратки срокове изготвяме индивидуален
проект за автоматизирана поливна система. Проетка включва: Обяснителна записка, Оферта по
проекта / Подробна количествено стойностна сметка /, Проект тръбна разводка и поливни
кръгове. Проектът се изработва като се има впредвит съществуващата растителност,
новопроектираната растителност, тревни площи, особеностите на терена, водоизточника за
захранване.
С Професионално изготвен проект се постига дълъг живот на поливната система, перфектно
изглеждащ двор, пестене на вода.
Зелена Линия работи с професионалните продукти на Hunter и Rain BirdЗатревяване с тревни смески и полагане на чим

Тревните смески са подходящи за

-  декоративни тревни площи  в паркове, обществени и лични дворни пространства

-  озеленяване на спортни площадки и голф игрища

-  озеленяване на покривни

На нашия пазара се предлагат множество български и чуждестранни продукти. Ето защо ние избираме тревните смески според предназначението, което ще имат тревната площ, особеностите на климата, почвата, степен на натовареност и възможностите за поливане

 

 Тревен чим:

-  Това е възможно най-бързия и лесен вариант да получите своя зелен двор в най-кратък срок. Ние доставяме и поставяме  тревен чим от Гърция / минимално количество е 50 кв.м. /. Чимът е съобразен с климатичните и почвени особености в България .

- Полагането на тревен чим пести време и труд и дава бърз ефектИзграждане на скални кътове и алпинеуми

Алпинеумът  e озеленен декоративен ъгъл в градина или парк, който
съчетава естетично аранжирани камъни и скални парчета с цветя и
вечнозелени растения, които са типични за алпийския релеф. Често
алпинеумите са завършени с изкуствени поточета, езерца и фонтанчета. 

Скалният кът , алпинеума, сухата река и водния ефект е особено ефектна
част от вашата градина. Това са места за отдих, съзерцание и акцент в
градината.

Основни градивни елементи  са камъните и растителността. Те трябва да
се разполагат така, че да се подчертават, а не да се скриват един
друг.

Мястото за желания ефект, трябва да бъде така разположен, че да може
да бъде наблюдаван от много места в градината. 

Независимо от размера, алпинеума трябва да е изящен и ефектен през
всеки сезон на годината, както и да не контрастира много на околния
пейзаж .

Направата на алпинеум изисква фантазия, познание за растенията и много грижи